Informacja Drukuj

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku w związku z rozporządzeniem MEN
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
informuje o rozpoczęciu KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ z dniem 25 marca 2020 roku.

Klasy sportowe Drukuj

Szanowni Państwo,

Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410) zawiesił w okresie od 12 do 25 marca br. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,co jest równoznaczne z zamknięciem szkół. Minister Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny zalecają powstrzymanie się od udziału
w zgromadzeniach, co łącznie uniemożliwia przeprowadzenie testów sprawnościowych.

Mając powyższe na względzie oraz kierując się troską o zdrowie Kandydatów, uprzejmie informuję, że nie obowiązują terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów sportowych na rok szkolny 2020/2021 w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, określone w załączniku do Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka
Nr 1243/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku.

O zmianach w harmonogramie ww. postępowania rekrutacyjnego będziemy na bieżąco informować Państwa na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.plock.eu, Płockim Portalu Oświatowym http://ppo.zjoplock.pl/ w zakładce Rekrutacje – Szkoły Podstawowe oraz na stronach internetowych szkół.

Informacja dla uczniów klas ósmych i ich rodziców Drukuj

Drogi ósmoklasisto na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamieszczane są każdego dnia nowe zestawy materiałów powtórkowych, które znajdziesz pod adresem:

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Zachęcamy do codziennego odwiedzania strony

Dyrekcja SP 17

Prace domowe Drukuj

 

Szanowni Państwo Rodzice,

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych informujemy, że nauczyciele zadawaną dzieciom pracę domową będą wysyłali poprzez dziennik elektroniczny na Państwa konto.

Sekretariat szkolny jest czynny w godzinach: 8.00 – 15.00.

 Dyrektor Szkoły:

Anna Wiśniewska

Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Drukuj

Warszawa 13 marca 2020 r.

APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych). Działanie to ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem. W związku z powyższym oraz sygnałami zgłaszanymi do stacji sanitarno-epidemiologicznych o sytuacjach niewłaściwego zachowania Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje, o:

  • dopilnowanie,  aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, dzieci i młodzież w tym okresie pozostały w domu, nie przemieszczały się, ograniczyły przebywanie w miejscach publicznych, gdzie mogą być duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe, kluby, itp.),
  • zwrócenie uwagi na możliwość organizowania przez uczniów spotkań towarzyskich (tzw. „koronaparty”, „domówek” itp.) i zakazanie swoim dzieciom spędzania czasu wolnego w takiej formie,
  • przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystości rąk), a także systematycznego sprzątania i czystości pomieszczeń gospodarstwa domowego,
  • stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego,
  • śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.
Rekrutacja do klas pierwszych Drukuj


Szczegółowe informacje znajdują się
w zakładce

REKRUTACJA DO KLAS I - rok szkolny 2020/2021

 

REKRUTACJA DO KLASY SPORTOWEJ 2020/2021 Drukuj

Dzień Kobiet w naszej szkole Drukuj

9 marca 2020 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Kobiet. Uczniowie klasy 8a wraz z opiekunami Samorządu Uczniowskiego przygotowali quizy, których pytania i zagadki dotyczyły ważnych dat związanych z kobietami, znajomości sławnych kobiet, ale również ciekawostek dotyczących męskiej garderoby. Wszystkie panie otrzymały kartkę z życzeniami lub sentencją. Dodatkową atrakcją tego szczególnego dnia było zwolnienie z odpowiedzi ustnej dziewcząt, które ubrane były w spódnicę lub sukienkę. Wszystkich paniom życzymy, aby każdy dzień był dla nich Dniem Kobiet!

Klasa 6b w LaserFun Drukuj

Klasa 6b w LaserFunW dniu 6 marca 2020r z okazji Dnia Kobiet klasa 6b wybrała się do LaserFun. To pierwsze w Płocku miejsce do gry w laserowego paintballa. Zabawa ta jest całkowicie bezpieczna. Wszystko odbywa się w specjalnych do tego celu przystosowanych pomieszczeniach. Sceneria rodem z gier komputerowych znalazła miejsce w rzeczywistości. Sieć labiryntów i ogromne stalowe beczki wprowadzają graczy w klimat pełen przygód i niespodzianek. Wszyscy wspaniale się bawiliśmy.

 

obejrzyj galerię zdjęć...

Muzyczne Iskierki na uroczystości 80-lecia TON Drukuj

Muzyczne Iskierki na uroczystości 80-lecia TONW dniu 4 marca w Domu Broniewskiego odbyła się szczególna uroczystość z okazji 80-lecia Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Przedstawiona przez nauczycieli - członków Związku Nauczycielstwa Polskiego część artystyczna stanowiła swoistą lekcję „żywej historii”. Przybyli na uroczystość goście mogli wysłuchać prawdziwych wspomnień nauczycieli prowadzących w Płocku tajne nauczanie, wiersza płocczanki Barbary Ciszyńskiej oraz piosenek w wykonaniu dziewczynek naszego chóru „Muzyczne Iskierki” pod kierownictwem p. Agnieszki Kralki. Występ zespołu okraszony został gromkimi brawami, a dziewczęta poczuły swoisty klimat tamtych wojennych czasów dzięki panującej na występach atmosferze, wystrojowi wnętrza, strojom występujących w części artystycznej nauczycieli płockich szkół, a wszystko wykonane z najwyższą starannością o każdy szczegół. Część artystyczna to swoisty dokument stanowiący o bohaterskich postawach nauczycieli podczas II wojny światowej, o których młodzież mogła się dowiedzieć w tak ciekawy nietuzinkowy sposób, dzięki czemu na długo pozostanie w ich pamięci.

obejrzyj galerię zdjęć ...

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska