Tydzień z Prawami Dziecka Drukuj

Tydzień z Prawami Dziecka20 listopada, w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, rozpoczęliśmy w naszej szkole cykl zajęć i wydarzeń, których celem jest przypomnienie uczniom praw dziecka. Na godzinie do dyspozycji wychowawcy zostaną przeprowadzone rozmowy o prawach dziecka i jego potrzebach. W ramach w/w obchodów 21 listopada odbył się apel, podczas którego uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną na temat swoich praw. Następnie na kolorowych kartkach w kształcie dłoni, które symbolizowały ich samych, dzieci wypisywały najważniejsze według nich prawo oraz jak je rozumieją. Kolorowe kartki - dłonie zostały przyczepione do tablicy, która stała się symbolem najważniejszych praw według uczniów naszej społeczności szkolnej. Na koniec odbył się konkurs, podczas którego na podstawie krótkich filmików należało rozpoznać odpowiednie prawo oraz udzielić odpowiedzi na zadane pytania odnoście Konwencji o prawach dziecka.
Tego dnia został przeprowadzony też apel wychowawczy, podczas którego pani dyrektor, pani pedagog oraz pani psycholog przypomniały dzieciom o ich obowiązkach. Przedstawiły normy, które należy respektować w codziennym życiu. Ogłosiły również konkurs, na klasę najlepiej wywiązującą się z przedstawianych norm.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska