Realizujemy kolejne wyzwanie Szkoły Demokracji - Skrzynka Pomysłów Drukuj

Skrzynka PomysłówUdział w projekcie niesie ze sobą realizację pewnych działań. Tym razem wyzwaniem, które realizowaliśmy było zdiagnozowanie potrzeb i zainteresowań uczniów naszej szkoły, tak aby włączyć nowe inicjatywy uczniowskie do planu pracy SU w II półroczu. Rozpoczęliśmy od zebrania Rady SU z samorządami klasowymi, na którym pojawiły się pewne pomysły jednak, aby mogli wypowiedzieć się wszyscy uczniowie postanowiliśmy zorganizować „Skrzynkę pomysłów” – ogólnoszkolne głosowanie. Zanim jednak do tego doszło, samorządy klasowe miały za zadanie zapoznać swoje klasy z celem akcji, przedyskutować pomysły, zachęcić do włączenia się w akcję. 9 stycznia „Skrzynka pomysłów” była udostępniona w budynku, gdzie uczą się uczniowie klas I-VII, natomiast 10 stycznia w budynku, gdzie uczęszczają uczniowie oddziałów gimnazjalnych. Przez 2 dni na korytarzu podczas dużych przerw uczniowie mogli wrzucać swoje propozycje działań. Zebrane pomysły zostaną przeanalizowane na zebraniu Rady SU i przedstawicieli samorządów klasowych.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska