Debata „Inny nie znaczy gorszy” Drukuj

Debata „Inny nie znaczy gorszy”W dniu 16.11.2018r. w związku z obchodami Światowego Dnia Tolerancji odbyła się debata pt. „Inny nie znaczy gorszy”. W debacie wzięli udział przedstawiciele klas 7,8 i III gimnazjum, dyrektor szkoły, pedagodzy, psycholog oraz zaproszeni goście z różnych instytucji wspomagających pracę szkoły: KMP, OIK,  specjalista z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Uczniowie zadawali przybyłym pytania z zakresu : jak sobie radzić z nietolerancją, gdzie szukać pomocy, jakie są skutki prawne zachowań nietolerancyjnych. Dyskusja była bardzo burzliwa, szczególnie kiedy dotyczyła konkretnych przypadków z życia szkoły.
Młodzi ludzie stwierdzili, iż chętnie mogą się spotykać z przedstawicielami rady pedagogicznej i zaproszonymi gośćmi z różnych instytucji na następnych debatach i rozmawiać na nurtujące tematy. Pomoże to wypracować zasady, które będą konsekwentnie stosowane w przypadku łamania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska