Bezpieczna zima z WOPR Drukuj

Bezpieczna zima z WOPRW dniu 4.12.2018r. odbyło się spotkanie uczniów klas 4, 5, 6, 7, 8, i III gimnazjum z pracownikami WOPR pt. "Bezpieczna zima z WOPR". Na spotkaniu omówiono następujące tematy:

- zasady oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, pod którymi załamał się lód,
- narzędzia wykorzystywane w celu ratowania życia poszkodowanym na lodzie,
- samoratownictwo - jak samemu wydostać się z przerębla gdy nie ma komu nam pomóc,
- sprzęt ratowniczy wykorzystywany przez ratowników do udzielania pomocy poszkodowanym,
- korzystania z bezpiecznych lodowisk i miejsc zabaw w czasie zimy.
Spotkanie zakończyło się projekcją instruktażowego filmiku pokazującego prawidłowe udzielanie pomocy osobom, pod którymi załamał się lód.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska