Bezpieczny Internet - odpowiedzialność karna nieletnich Drukuj

Bezpieczny Internet - odpowiedzialność karna nieletnichW dniu 11 marca 2019 roku nastąpiło podsumowanie tegorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu pod hasłem "Działajmy Razem". Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Płocku przypomnieli uczniom zagrożenia płynące z Internetu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpowiedzialność karną, jaką ponoszą osoby nieletnie za nieprzestrzeganie obowiązującej w sieci netykiety.
Spotkanie to, było jednocześnie doskonałą okazją na podsumowanie konkursu szkolnego ogłoszonego w ramach obchodów DBI (wyniki konkursu dostępne w zakładce Wyniki konkursów szkolnych).
Tego dnia wręczone zostały również dyplomy za osiągnięcia w nauce oraz sporcie. Zaś klasy II a i IV b otrzymały puchary za osiągnięte wyniki w czytelnictwie za I półrocze roku szkolnego 2018/2019.