Informacja dotycząca strajku Drukuj

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją RG ZNP od jutra tj. 8 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się bezterminowy strajk generalny. W oparciu o wyniki przeprowadzonego referendum pracownicy SP 17 przystąpią do strajku.
Dyrektor szkoły w związku z brakiem informacji o ilości osób strajkujących informuje, że nie odbędą się zajęcia dydaktyczne a wyłącznie zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.
W związku z wyjątkową sytuacją zwracam się ponownie z prośbą, aby Państwo, którzy mogą zapewnić opiekę dzieciom we własnym zakresie, pozostawili dzieci w domu.
Proszę śledzić na bieżąco komunikaty.

dyrektor szkoły
Anna Wiśniewska

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska