Tydzień Bibliotek Drukuj

Tydzień BibliotekMaj to miesiąc obfitujący w wydarzenia związane z książką, czytelnictwem, bibliotekami i bibliotekarzami. W naszej szkole również podjęto kilka inicjatyw czytelniczych dotyczących obchodów Tygodnia Bibliotek. Akcja proczytelnicza „BiblioMem” polegała na narysowaniu mema z czytaniem, książką w tle. Każda klasa wykazała się pomysłowością, kreatywnością i nie zawiodła oczekiwań organizatorów. Kolejnym wydarzeniem był „BiblioTest”. Kolorowy korowód bajkowych postaci odwiedzał podczas lekcji uczniów sprawdzając ich czytelniczą wiedzę. Osoby „zasłużone” dla rozwoju czytelnictwa zostały nagrodzone symbolicznymi okularami wyobraźni. Kreatywnością wykazała się również grupa uczennic z koła plastycznego, która ze starych książek „wyprodukowała” papier czerpany.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska