Klasa 1b poznaje historię Płocka Drukuj

Klasa 1b poznaje historię PłockaW dniu 17 marca 2022 r. uczniowie klasy 1b udali się do Muzeum Mazowieckiego w Płocku, aby poznać historię swojego miasta. Zwiedzili wystawę stałą poświęconą tysiącletniej historii Płocka.
Wstępem do ekspozycji była część zatytułowana „Tradycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, nawiązująca do liczącej dwieście lat historii placówki.
Pierwsze piętro wystawy zabrało nas w podróż od średniowiecza do schyłku XVIII wieku. Obraz kultury wczesnosłowiańskiej przybliżyły m.in. makieta osady z VI wieku z podpłockich Szelig, naczynia gliniane z okresu od VI do X wieku, model posągu Światowida i pochówek szkieletowy w obudowie kamiennej z okresu od XI do XIII wieku.
Drugie piętro to XIX wiek. Na tej części ekspozycji królowała makieta przedstawiająca Płock z końca XVIII wieku. To jedna z największych makiet prezentowana w polskich muzeach, liczy 44 metry kwadratowe powierzchni. Wśród pamiątek z powstań narodowych (list Tadeusza Kościuszki z obozu pod Małogoszczem, kolekcja broni czy biżuterii patriotycznej) uczniowie mogli obejrzeć aneks urządzony na wzór loży masońskiej z artefaktami należącymi niegdyś do płockich wolnomularzy (dyplomy, fartuszki i szarfy rytualne, kluczyk do loży). Niesamowitą atrakcją dla dzieci była możliwość pobawienia się w teatrzyk cieni,  tak jak robili to ich rówieśnicy sprzed stu pięćdziesięciu lat.