Apel wychowawczy Drukuj

W dniu 15. września odbył się apel wychowawczy dla uczniów naszej szkoły.

Na wstępie przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Płocku przeprowadzili prelekcję profilaktyczną z zakresu bezpieczeństwa dziecka w ruchu drogowym i w internecie oraz odpowiedzialności prawnej nastolatka.   

Zaprezentowani zostali uczniowie, którym uroczyście wręczono stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i w sporcie za poprzedni rok szkolny. Cała społeczność uczniowska mogła oklaskami wyróżnić swoich kolegów i koleżanki, a tym samym zainspirować się, że warto podjąć starania, aby być coraz lepszym uczniem, dzieckiem ...

Omówiono także:

  • zasady i normy bezpiecznego zachowania w szkole podczas przerw i zajęć lekcyjnych
  • ocenę zachowania uczniów za pomocą punktacji zawartej w WSO
  • strój szkolny oraz konieczność zmiany obuwia.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska