Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych Drukuj

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnychW okresie od 12 września 2022 roku do 16 września 2022 roku w naszej szkole został zorganizowany „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych” w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi. Jednym z działań przeprowadzonych w naszej placówce było wręczanie przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego rodzicom ulotek „GRYPA a dzieci”. Wychowawcy klas IV - VIII w ramach zajęć z wychowawcą przeprowadzili lekcję „Zarażaj odpowiedzialnością”, natomiast nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej „Szczepienia – tajna broń superbohaterów”. Ponadto została nawiązana współpraca z placówką ochrony zdrowia, w ramach której odbyły się pogadanki na temat sczepień wśród uczniów klas VII i VIII. Podsumowaniem akcji było zorganizowanie happeningu pod hasłem „SZCZEPMY SIĘ!”. Podejmowane działania miały na celu uświadomienie uczniom i lokalnej społeczności potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony. Wskazanie, że intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania społeczeństwo do podejmowania bardziej aktywnych metod ochrony zdrowia i dbania o nie. Uświadomienie, że wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska