Cukierki '2016 Drukuj

Cukierki '2016W miesiącu październiku zrealizowano w naszej placówce w klasach drugich program profilaktyczny „Cukierki”.

Uczniowie pracowali metodami „burzy mózgów”, dramy, rysunku plastycznego, pracowaliw grupach, uczestniczyli w zabawach ruchowych.

W czasie realizacji programu dzieci dowiedziały się:
- jakie zagrożenia związane są z substancjami uzależniającymi,
- jak należy zachowywać się w kontaktach z osobami nieznajomymi, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu,
- uzależnienie dokonuje się stopniowo, niedostrzegalnie, aż staje się czymś silniejszym od człowieka,
- kształtowały pozytywny obraz samego siebie i samooceny.

Dzięki zajęciom dzieci zrozumiały, że osoby pracujące na terenie szkoły są po to, aby je wspierać i pomagać w sytuacjach trudnych.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska