„Z Mikołajkiem poznajemy Francję” Drukuj

Z Mikołajkiem poznajemy FrancjęW ramach projektu czytelniczego "KTO DUŻO CZYTA, INNYCH NIE PYTA" klasa 5c zrealizowała projekt edukacyjny pod nazwą "Z Mikołajkiem poznajemy Francję", w oparciu o lekturę pt. ”Mikołajek”. Jego celem było kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć i wiedzy, gromadzenie i prezentowanie wiedzy o wybranym kraju Unii Europejskiej – Francji, budzenie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej oraz motywowanie do czytania i współdziałania w grupach. Projekt był realizowany od września do grudnia 2016 r. Podczas wizyty w bibliotece szkolnej uczniowie klasy 5c mieli okazję wyszukiwać informacji dotyczących pisarza René Gościnnego, w encyklopediach i słownikach oraz źródłach internetu oraz wypożyczyć książkę pt. „Mikołajek”. Na lekcji języka polskiego omawiane były wybrane fragmenty utworu.
Dzieci również pisały kartkę pocztową z pozdrowieniami do Mikołajka pod bacznym okiem p. Magdaleny Uździckiej, zaś na godzinie wychowawczej uczniowie wspólnie z wychowawczynią p. Marzeną Stupecką tworzyli gazetkę o Francji w języku angielskim na podstawie wcześniej zebranych i wyszukanych przez siebie informacji. Kolejnym etapem naszego projektu była prezentacja multimedialna wykonana przez uczniów na zajęciach komputerowych pod opieką p. Marzeny Kowalskiej, dotycząca autora książki René Gościnnego. Na zakończenie uczniowie w grupach wykonali prace plastyczne pod okiem p. Agnieszki Kralki pt.: „Z Mikołajkiem poznajemy Francję”, które zostały zaprezentowane uczniom na szkolnym holu.


Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska