Konsultacje dla rodziców i uczniów - nauczanie na odległość Drukuj

 Terminy konsultacji z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny dla uczniów i rodziców

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

12.00

-13.00

Nauczyciele: w-f

12.00

-13.00

Pedagog, psycholog szkolny,

doradca zawodowy

12.00

-13.00

Nauczyciele: wspomaga-jący,

rewalidacji,

logopedii, korekcyjno-kompensa-cyjnych

12.00

-13.00

Nauczyciele świetlicy,

biblioteki

12.00

-13.00

Nauczyciele:

plastyki, techniki,
muzyki, edb

13.00

-14.00

Nauczyciele:

j. polskie-go, historii, wos, religii

13.00

-14.00

Nauczyciele:

j. angiels-kiego,

j. niemiec-kiego

13.00

-14.00

Nauczyciele:

geografii, biologii, fizyki, chemii, WDŻ

13.00

-14.00

Nauczyciele:

matematyki,

informatyki

13.00

-14.00

Nauczyciele:

Edukacji wczesno-szkolnej

14.00

-15.00

Nauczyciele:

plastyki, techniki,
muzyki, edb

14.00

-15.00

Nauczyciele:

matematyki,

informatyki

14.00

-15.00

Nauczyciele :

Edukacji wczesno-szkolnej

14.00

-15.00

Nauczyciele: wspomaga-jący,

rewalidacji,

logopedii, korekcyjno-kompensa-cyjnych

14.00

-15.00

Nauczyciele:

j. angiel-skiego,

j. niemiec-kiego

15.00

-16.00

Nauczyciele:

geografii, biologii, fizyki,

chemii, WDŻ

15.00

-16.00

Nauczyciele świetlicy,

biblioteki

15.00

-16.00

Pedagog, psycholog szkolny, doradca zawodowy

15.00

-16.00

Nauczyciele:

j. polskiego, historii, wos, religii

15.00

-16.00

Nauczyciele: w-f

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska