Kto dużo czyta, innych nie pyta Drukuj

Projekt  biblioteki  szkolnej

„Kto dużo czyta, innych nie pyta”

realizowany w klasach I-VI w ramach

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 Cele ogólne:

-          rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci,

-          motywowanie uczniów do czytania,

-          kształcenie wrażliwości czytelniczej,

-          zachęcanie uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej.

 Cele szczegółowe:

      Uczeń:

-          podejmuje częściej z własnej inicjatywy czytanie książek,

-          formułuje opinie o książce za pomocą odpowiedniego słownictwa,

-          potrafi wymienić  autorów  przeczytanych przez siebie książek,

-          planuje, organizuje i ocenia własne działania.

   Metody:

-          podające,

-          eksponujące,

-          praktyczne.

 Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.

 Opis działania

1. Działania wspólne projektu biblioteki szkolnej do realizacji dla uczniów klas I – VI.

2. Projekt biblioteki szkolnej dla uczniów klas I – III.

3. Projekt biblioteki szkolnej dla uczniów klas IV – VI.

 Ad. 1 Działania wspólne projektu biblioteki szkolnej do realizacji dla uczniów klas I – VI.

Lp.

Planowane działania

1.

Zapoznanie uczniów z projektem (kliknij tutaj)

 

2

Kontynuowanie współpracy z Książnicą Płocką i Biblioteką Pedagogiczną (kliknij tutaj)

3.

Prowadzenie lekcji bibliotecznych w kl. I-V z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. (kliknij tutaj)

4.

Comiesięczne zamieszczanie na stronie biblioteki informacji na temat czytelnictwa klas I-VI (szczegóły w zakładce Biblioteka szkolna)

5.

 Zorganizowanie obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych: „Książka to dopiero początek”

- wizyty klas II-VI w bibliotece szkolnej w celu przypomnienia regulaminu  i zachęcenia do czytania,
- przeprowadzenie w klasach I - II rozmów z uczniami, w klasach III sondażu czytelniczego, a w kl. IV-VI ankiety dotyczącej zakupu nowości do biblioteki, (szczegóły w zakładce Biblioteka szkolna) (kliknij tutaj)
- błyskawiczny konkurs z nagrodami dla klas I-III i  IV-VI „Bohaterowie naszych lektur”, (kliknij tutaj)
- wykonanie plakatów - ”Rodzinne chwile z książką”, (kliknij tutaj)
- wystawienie w holu szkoły stolików z książkami do samodzielnego wyboru w czasie dużych przerw, (kliknij tutaj)
- "Drugie życie książki”- wymiana książek pomiędzy uczniami. (kliknij tutaj)

 Ad. 2 Projekt  biblioteki szkolnej dla uczniów klas I – III.

Lp.

 

Planowane działania

1.

Zorganizowanie i uaktualnianie kącików czytelniczych w salach lekcyjnych klas I – III. (kliknij tutaj)

 

2

Pasowanie uczniów klas I na czytelników w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. (kliknij tutaj)

3.

Kontynuacja cyklicznych spotkań z książką w bibliotece szkolnej dla uczniów klas I-III (kliknij tutaj)

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja i podsumowanie projektów edukacyjnych klas I-III:

 kl. I a "Z książką za pan brat" (kliknij tutaj)

 kl. I b "Bogatą  wyobraźnię mam, bo dużo czytam” (kliknij tutaj)

 kl. II a "Nie jestem sam, bo książkę mam”  (kliknij tutaj)

 kl. II b "Jesień w poezji i prozie dla dzieci" (kliknij tutaj)

 kl. II c "Książka moim przyjacielem" (kliknij tutaj)

 kl. III a "Książka uczy, bawi, wychowuje" w oparciu o lekturę A. Frączek "Dobre obyczaje czyli w lekkim tonie o bon tonie." (kliknij tutaj)

 kl. III b "Polubić czytanie” (kliknij tutaj)

 kl. III c "Książka moich marzeń"  (kliknij tutaj)  

Zorganizowanie "Festiwalu Szkolnych Teatrzyków Dziecięcych" (kliknij tutaj)

5.

Zorganizowanie konkursów:

 -recytatorskiego: „Moje marzenia” dla klas I-III (kliknij tutaj)

 -plastycznych:  „W krainie bajek i baśni”- dla klas I-III (kliknij tutaj); „Mój książkowy miś” – dla klas II-II (kliknij tutaj)

 

Ad. 3. Projekt  biblioteki szkolnej dla uczniów klas IV – VI.

Lp.

Planowane działania

1.

Kontynuacja  współpracy z zespołem redakcyjnym gazetki szkolnej w celu propagowania czytelnictwa.

2.

Zorganizowanie spotkania autorskiego z p. Krystyną Olędrzyńską (kliknij tutaj)

3.

 

 

 

 

Realizacja i podsumowanie projektów edukacyjnych klas IV:

kl. IV a „Z baśniami uczymy się żyć”  (kliknij tutaj)

kl. IV b „Śladami ducha starej kamienicy” (kliknij tutaj)

kl. IV c „Poznajemy niezwykły świat Pinokia” (kliknij tutaj)

 

4.

 

 

 

 

 Realizacja i podsumowanie projektów edukacyjnych klas V:

kl. V a „W wesołym świecie Mikołajka”  (kliknij tutaj)

kl. V b „Mikołajek to ty i ja”  (kliknij tutaj)

kl. V c „Z Mikołajkiem poznajemy Francję”  (kliknij tutaj)

 

5.

 

Realizacja i podsumowanie projektów edukacyjnych klas VI:

kl. VI a „Tomek Sawyer-chłopak jak każdy”  (kliknij tutaj)

kl. VI b „W kosmicznym świecie robotów”  (kliknij tutaj)

kl. VI c „Warszawa w legendach polskich”  (kliknij tutaj)

 

 

6.

 Zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów klas I - III na temat: „Wpływ czytania na rozwój dzieci”. (kliknij tutaj)

 

 Odbiorcy: uczniowie szkoły, rodzice uczniów.

 Czas realizacji: wrzesień - grudzień 2016 r.

 Miejsce realizacji projektu:

- Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza  Kościuszki w Płocku,

- Biblioteka Pedagogiczna w Płocku,

- Książnica Płocka.

Partnerzy: uczniowie, rodzice, nauczyciele SP 17 w Płocku, pracownicy Biblioteki Pedagogicznej i Książnicy Płockiej.

Sposób promocji projektu: plakat zamieszczony na terenie szkoły, strona internetowa SP 17 w Płocku.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 13a,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sp17.plock@gmail.com

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska