Owoce i warzywa w szkole Drukuj

„Owoce i warzywa w szkole”- program jest skierowany do uczniów klas I – III. W bieżącym roku w tym programie uczestniczy 172 uczniów. Dzieci trzy razy w tygodniu otrzymują owoce, warzywa i soki.

Od października 2016 roku w naszej szkole rozpoczęły się dostawy owoców i warzyw w ramach programu "Owoce i warzywa w szkole". To już ósma edycja akcji, w której nasza szkoła bierze udział. Dzieci z klas 1-3 otrzymują w szkole bezpłatnie owoce lub warzywa: jabłka, gruszki, marchew, rzodkiewkę, paprykę, soki owocowe. Jest to możliwe dzięki realizacji unijnego programu "Owoce w szkole". Program ten ma przeciwdziałać otyłości u dzieci, zapobiegać chorobom cywilizacyjnym spowodowanym nieodpowiednią dietą, a także zatrzymać spadek konsumpcji owoców i warzyw w Polsce. Realizacją programu zajmuje się AGENCJA RYNKU ROLNEGO (ARR). Dostawcą jest firma SebeX.

Cel programu

Program Unii Europejskiej "Owoce w szkole" został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw. Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.

Program "Owoce w szkole" jest jednym z narzędzi dostępnych dla szkół, dzięki któremu mogą kształtować i rozwijać prozdrowotną edukację najmłodszych uczniów oraz w rzeczywisty sposób wpływać na ich dietę.

Na czym polega program?

Program ma na celu ukształtowanie wśród dzieci trwałego nawyku spożywania owoców i warzyw, poprzez udostępnianie dzieciom owoców i warzyw oraz specjalne działania edukacyjne promujące zdrową dietę oraz styl życia. Skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieci otrzymują kilka razy w tygodniu porcje owocowo-warzywne, które spożywają w szkole. Dzieciom udostępnia się:

- świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),

- świeże warzywa (marchew, paprykę słodką, rzodkiewki),

-  soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Ponadto szkoły podstawowe uczestniczące w programie realizują skierowane do dzieci specjalne zajęcia o charakterze edukacyjnym dotyczące zdrowego odżywiania

Przedstawiciele firmy SEBEX dostawcy owoców i warzyw w ramach programu przeprowadzają działania edukacyjne promujące zdrową dietę oraz styl życia.

Od 3 października firma Sebex s.c. rozpoczyna nowy wielki konkurs owocki.com.pl.

Dla dzieci przewidzianych jest 400 nagród upominków!!!

Każdy uczeń naszej szkoły z klas 1-3 otrzymał  książeczkę konkursową z 10 zadaniami na najbliższe 10 tygodni realizacji programu "Owoce i warzywa  w Szkole". W książeczce oprócz zadań znajduje się dużo ciekawostek dotyczących owoców i warzyw.

Na początku każdego tygodnia  na stronie internetowej  firmy w zakładce konkurs pojawia się  instrukcja do wykonania kolejnych zadań. Po zakończeniu I semestru  prześlemy wypełnione książeczki na konkurs.

 

Śmiech W dniu 23 lutego 2015 roku w świetlicy szkolnej w klasach I-III zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne przez przedstawicieli firmy SEBEX, która dostarcza dzieciom owoce i warzywa. Dotyczyły one zdrowego żywienia w ramach europejskiego programu „Owoce i warzywa w szkole”. Program ma na celu ukształtowanie wśród dzieci trwałego nawyku spożywania owoców i warzyw, poprzez udostępnianie dzieciom owoców i warzyw oraz specjalne działania edukacyjne promujące zdrową dietę oraz styl życia. Na zakończenie zajęć uczniowie spożywali świeży sok marchwiowo - jabłkowy wyciskany za pomocą sokowirówki.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 13a,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sp17.plock@gmail.com

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska