1. Warunki pracy dziecka w domu:

Dziecko powinno mieć stworzone odpowiednie warunki do pracy – strefę nauki.

Dzieci powinny odrabiać lekcję w przestrzeni zapewniającej spokój i ciszę – zwiększa to koncentrację dziecka na wykonywanej pracy.

Wskazane jest by dziecko odrabiało pracę domową w obecności osoby dorosłej, która dopilnuje i wdroży systematyczność pracy oraz przy pojawieniu się najmniejszych trudności będzie służyć wsparciem – będzie wychowawcą i nauczycielem w jednej osobie. Dziecko powinno się przede wszystkim nauczyć wytrwałości i przyzwyczaić się, że nie wszystko od razu się udaje. Musi nauczyć się dokładania wysiłku, żeby dotrzeć do celu.

Wskazane jest aby pomagać w taki sposób, żeby wzrastało  poczucie odpowiedzialności i samodzielności dziecka

2. Spokojne miejsce do pracy

Miejsce pracy dziecka ma szczególne znaczenie. Jest istotnym warunkiem efektywnej nauki. Powinno być tak dostosowane do potrzeb dziecka, żeby dobrze się w nim czuł. Muszą być przy tym spełnione pewne warunki:

 • Miejsce pracy powinno być jasne. Nie oznacza to jednak, że biurko (stół) koniecznie musi być usytuowane przy samym oknie.
 • Biurko i miejsce do siedzenia muszą być dopasowane do wzrostu dziecka.
 • Właściwe oświetlenie miejsca pracy - najlepiej, jeśli światło pada z lewej strony stołu czy biurka.
 • Miejsce pracy powinno być uporządkowane. Zabawki czy podręczniki, których dziecko nie potrzebuje przy odrabianiu lekcji, powinny być sprzątnięte z biurka.
 • Niezbędne przybory szkolne (ołówki, słowniki, kalkulator) powinny zawsze być pod ręką.
 • Wskazane jest prowadzenie terminarza, w którym dziecko może zapisać daty przyjęcia od nauczycieli zleconych prac (np. karty pracy), jak również zleconych prac domowych.

3. Reguły ułatwiające naukę i pracę:

 • Wskazane jest wdrożenie systemu nauki w domu w określonych porach dnia (podobnie jak w szkole są to poranne bloki godzinowe np. 9.00 – 12.00). Powstanie wtedy plan dnia poświęcony wyłącznie nauce z przerwami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb dziecka.
 • Wskazane jest by dziecko wykonało jak najwięcej prac samodzielnie, dorosły bacznie obserwuje i włącza się do pomocy dopiero przy pojawiających się trudnościach.
 • Oglądanie telewizji czy słuchanie radia jest zabronione podczas pracy.
 • Wskazane jest utworzenie oddzielnego segregatora czy teczki, do którego dzieci pod kontrolą dorosłych wkładaliby karty pracy, prace domowe.
 • W przypadku braku drukarki należy utworzyć folder, w których będą zbierane w/w prace w formie elektronicznej (do uzgodnienia z nauczycielami przedmiotowymi).
 • Po odrobieniu lekcji wszystkie przybory wracają na swoje miejsce.
 • Na zakończenie: konsekwentnie przestrzeganie tego, żeby dziecko zaczynało zabawę dopiero po nauce i odrobieniu wskazanych przez nauczycieli lekcji.

Ważne - dziecko nie będzie z własnej inicjatywy wprowadzało w życie i przestrzegało w/w reguł. To Wy Rodzice będziecie je do tego dopingować i towarzyszyć im w tym trudnym czasie nauki domowej. To wy będziecie pomocni w utrwalaniu tych zasad. Postarajcie się unikać przy tym pretensji. Sformułujcie konieczność dokonania zmian jako wspólne przedsięwzięcie (“musimy jeszcze...”). Główny ciężar wdrożenia tych zasad spoczywa jednak zawsze na dziecku. W ten sposób pomagamy  dziecku przyswoić sobie pewną dyscyplinę. Nie denerwujcie się, jeśli Wasze starania nie spotkają się z entuzjastyczną reakcją. Dla wdrożenia tych reguł potrzebny jest czas, konsekwencja i cierpliwość. Jeśli stwierdzicie, że dziecko często lub stale ma problemy ze zrozumieniem poleceń, skontaktujcie się,  porozmawiajcie z nauczycielem zlecającym pracę.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska