Program Wychowawczo-Profilaktyczny SP 17 Drukuj

 

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W PŁOCKU

 PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska