Fantastyczne możliwości Drukuj

 

 Program Profilaktyczny „Fantastyczne możliwości” skierowany do uczniów klas VI i ich rodziców jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 W czasie spotkań uczniowie dowiadują się jakie są powody i bezpośrednie konsekwencje picia alkoholu przez nastolatków. Zapoznają się z technikami odmowy picia, sposobami radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz różnymi możliwościami rozwiązywania problemów i sposobami spędzania czasu wolnego,

Rodzice wspierają działania dzieci poprzez aktywną realizację programu w domu.

Program jest realizowany w klasach szóstych.

 "Fantastyczne możliwości" - rok szkolny 2019/2020

"Fantastyczne możliwości" - rok szkolny 2017/2018

 "Fantastyczne możliwości" - rok szkolny 2016/2017

"Fantastyczne możliwości" - rok szkolny 2015/2016

 

"Fantastyczne możliwości" - rok szkolny 2013/2014

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska