Cukierki Drukuj

W naszej placówce program profilaktyczny „Cukierki” jest skierowany do uczniów klas drugich.

Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Bajka jak i program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Cele programu:

 • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
 • umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi;
 • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
 • wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny;
 • nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym;
 • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
 • nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;
 • rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły

Metody pracy:

 • Czytanie bajki z podziałem na role
 • Prace plastyczne
 • Opis ilustracji
 • Burza mózgów
 • Dramy
 • Praca w grupach

W czasie realizacji programu dzieci dowiadują się jakie zagrożenia związane są z substancjami uzależniającymi, jak należy zachowywać się w kontaktach z osobami nieznajomymi, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu nieletnich. Ważne jest również uświadomienie dzieciom, że osoby pracujące na terenie szkoły są po to, aby je wspierać i pomagać w sytuacjach trudnych.

Czas realizacji – październik danego roku szkolnego. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli, którzy ukończyli szkolenie z programu „Cukierki”.

Cukierki '2016

Cukierki '2015

Cukierki '2014

 

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska