Cukierki Drukuj

W naszej placówce program profilaktyczny „Cukierki” jest skierowany do uczniów klas drugich.

Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Bajka jak i program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Cele programu:

Metody pracy:

W czasie realizacji programu dzieci dowiadują się jakie zagrożenia związane są z substancjami uzależniającymi, jak należy zachowywać się w kontaktach z osobami nieznajomymi, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu nieletnich. Ważne jest również uświadomienie dzieciom, że osoby pracujące na terenie szkoły są po to, aby je wspierać i pomagać w sytuacjach trudnych.

Czas realizacji – październik danego roku szkolnego. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli, którzy ukończyli szkolenie z programu „Cukierki”.

Cukierki '2016

Cukierki '2015

Cukierki '2014