Noe II Drukuj

W dniu 31.10.18r. zrealizowano 4 edycje programu profilaktycznego „NOE II”. Program skierowany był do młodzieży III klas gimnazjum. Realizatorami programu byli specjaliści z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

 Część II – MIŁOŚĆ PARTNERSKA – akcentuje wpływ środków zmieniających świadomość na relacje z innymi ludźmi, uczy wyrażania swoich uczuć i oczekiwań, umożliwia przyjrzenie się oczekiwaniom płci przeciwnej jako partnera w ich „młodzieńczej miłości”. Program pozwala zmniejszyć ryzyko inicjacji narkotykowej wśród młodzieży oraz uświadamia zagrożenia wynikające z korzystania ze środków zmieniających świadomość.                                                                               

Metody pracy: Metody aktywizujące takie jak: burza mózgów, drama, dialogowanie, wizualizacja. Każda z metod wpływa na aktywny udział młodzieży i rodziców w programie oraz możliwość wysnuwania samodzielnych wniosków. Przebieg programu jest bardzo dynamiczny, jego konstrukcja pozwala dzięki zastosowaniu różnych technik (neurolingwistycznego programowania) na osobiste przeżywanie spotkania. Młodzież ma możliwość pracy w formie warsztatowej nad wyrażaniem swoich uczuć, przyjrzenia się oczekiwaniom płci przeciwnej jako partnera w ich „młodzieńczej miłości” oraz wejścia w trudną rolę rodzica.