W sieci uzależnień Drukuj

W dniu 15.03.2019r. zrealizowano program profilaktyczny W SIECI UZALEŻNIEŃ w klasach ósmych. Realizatorami programu byli profilaktycy z Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Spotkanie miało na celu zapobieganie przedwczesnym kontaktom z substancjami psychoaktywnymi oraz nadmiernemu korzystaniu z internetu w szczególności z mediów społecznościowych, a także towarzyszącym temu konsekwencjom.

Cele programu:                                                                                                                                              

- Wzrost poziomu wiedzy uczniów w zakresie zjawiska nadmiernego korzystania z internetu i mediów społcznościowych. 
- Zapoznanie młodzieży z sygnałami ostrzegawczymi i symptomami problemowego używania internetu, komputera, smartfona.
- Diagnoza skali zjawiska wśród uczestników zajęć.
- Zapoznanie uczestników z czynnikami ryzyka.                                                                                                    
- Przedstawienie możliwości zmniejszenia ryzyka uzależnienia i uzyskania pomocy.                                          
- Wypracowanie reguł bezpiecznego korzystania z sieci.                                                                                    
- Zasady reagowania w sytuacjach cyber-zagrożenia.                                                                                                  
- Promocja pozytywnego korzystanie z internetu i alternatywnych form spędzania czasu wolnego.                              

Zastosowane metody pracy:
- Ankiety stanowiące podłoże do prowadzenia zajęć.                                                                                          
- „Burza mózgów” dotycząca negatywnego i pozytywnego wpływu technologii informacyjnych na życie człowieka,     szczególnie nastolatka.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.