Beztroskie owieczki Drukuj

W dniu 11.06.2019r. uczniowie klasy 1a, 1b brali udział w programie profilaktycznym "Beztroskie owieczki". Realizatorami programu była specjalistka z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień z Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień mgr Małgorzata Wyszyńska.

Celem programu było:

- przybliżenie dzieciom informacji nt. substancji psychoaktywnych w powiązaniu z korzystaniem z Internetu i zagrożeń związanych z nadmiernym zaufaniem i beztroską w korzystaniu z mediów

- kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi w świecie rzeczywistym i wirtualnym

- rozwijanie postawy szacunku i zaufania wobec rodziców i wychowawców jako osób mogących udzielić wsparcia w problemach związanych z korzystaniem z mediów oraz innych wydarzających się na terenie szkoły.

Program "Beztroskie owieczki" przeprowadzono w oparciu o bajki terapeutyczne i wybrane zagadnienia z kreskówek "Owce w sieci".

 Wszelkie informacje zwrotne po realizacji programu omówiono ze specjalistami.