Debata Drukuj

Program profilaktyczny „Debata” jest skierowany do dla uczniów klas szóstych i ich rodziców.

Realizatorami programu są specjaliści z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień Zespołu Niezależnych Realizatorów Programów Profilaktycznych „Profil”.

Zadaniem programu jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, pokazywania konsekwencji picia oraz promowanie postawy trzeźwości.

Po skończonym w klasach programie, odbywa się spotkanie z rodzicami uczniów na temat „Moje dziecko nie używa”. Opiekunowie są zapoznawani ze szkodliwością substancji psychoaktywnych, dowiadują się również o symptomach, na podstawie których można wnioskować, że dziecko zażywa niebezpieczne środki. Rodzice uczą się też nowych umiejętności wychowawczych.

Debata 2018/2019

W dniach 10 - 11.06.2019r. uczniowie klasy 6a, 6b, 6c brali udział w programie profilaktycznym "Debata". Realizatorami programu byli specjaliści z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień z Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień mgr Małgorzata Wyszyńska oraz mgr Szymon Bogucki.

Celem programu "Debata" było zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszących temu konsekwencji oraz promowanie postawy trzeźwości.

Uczniowie chętnie, w sposób aktywny brali udział w proponowanych przez realizatorów ćwiczeniach. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się odgrywanie scenek, które przybliżyły uczestnikom wagę przedstawianego zjawiska, rolę jaką w odgrywanych sytuacjach spełnia alkohol a nie powinien oraz jak wiele zależy od własnej postawy młodzieży w obliczu wyzwań stawianych przez wchodzenie w dorosłość.

Wszelkie informacje zwrotne po realizacji programu omówiono ze specjalistami.

Klikając w poniższe linki możesz zobaczyć przebieg zajęć:

Debata 2017/2018

Debata 2016/2017

Debata 2015/2016

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska