Domowi Detektywi Drukuj

Program profilaktyczny „Domowi Detektywi – Jaś i Małgosia na tropie” skierowany do uczniów klas czwartych i ich rodziców jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Celem programu jest:

-  opóźnienie momentu, w którym młodzi ludzie po raz pierwszy sięgają po alkohol,

- zmniejszenie spożycia alkoholu wśród nastolatków, którzy już próbowali pić napoje alkoholowe, 

- ograniczenie skali problemów związanych z piciem przez młodzież

-  nauka umiejętności asertywnej odmowy.

Rodzice wspierają pracę dzieci poprzez aktywną realizację programu w domu, w postaci wzmacniania takich postaw i zachowań, które chronią nastolatków przed inicjacją alkoholową.

Wieczór Jasia i Małgosi - rok 2018/2019

 "Domowi Detektywi"  - rok 2017/2018

"Domowi Detektywi"  - rok 2016/2017

 "Domowi Detektywi"  - rok 2015/2016

 "Domowi Detektywi"  - rok 2014/2015