Jestem sobą Drukuj

Program profilaktyczny „Jestem sobą” jest skierowany do uczniów szkół podstawowych.

Realizatorami programu na terenie szkoły są specjaliści z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień Zespołu Niezależnych Realizatorów Programów Profilaktycznych „Profil”.

Program ma na celu pokazanie dzieciom, jakie są zagrożenia związane z sięganiem po środki uzależniające, pomaga nawiązywać kontakty i porozumiewać się z najbliższym otoczeniem. Pokazuje dzieciom jak rozpoznawać, wyrażać i radzić sobie z trudnymi uczuciami.

"Jestem sobą" - rok szkolny 2019/2020

W dniu 24.10.2019r. oraz 25.10.2019r. zrealizowano 2 edycje programu z zakresu profilaktyki uniwersalnej „Jestem sobą” w klasach trzecich. Zajęcia w ramach programu zawierały elementy edukacyjno – rozwojowe idące w kierunku podejmowania decyzji w sprawie środków odurzających. Realizatorami programu byli specjaliści z zakresu resocjalizacji, edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień z Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Program zrealizowano w sposób warsztatowy gdzie dzieci miały okazje poznać niebezpieczeństwa związane z zażywaniem środków odurzających. Część spotkań poświęcona była postawie asertywnej - uczniowie zdobyli wiedzę związaną z  odmawianiem w sytuacji presji grupy. Zwracano również uwagę  na ćwiczenia, które pozwoliły uczestnikom przyjrzeć się swojej osobowości w kontekście poczucia własnej wartości.

Metody pracy: burza mózgów, praca w grupach, psychodrama, odgrywanie scenek, mini wykład, czytanie opowiadań, ankieta, kontrolowana dyskusja na forum klasy, film edukacyjny.

"Jestem sobą" - rok szkolny 2018/2019

W dniu 5.10.2018r. zrealizowano 2 edycje programu z zakresu profilaktyki uniwersalnej zawierające elementy edukacyjno – rozwojowe idące w kierunku podejmowania decyzji w sprawie środków odurzających - alkohol, narkotyki „Jestem sobą”. Program skierowany był do dzieci dwóch klas III. Realizatorami programu byli specjaliści z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień z Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Zajęcia zostały przeprowadzone w sposób warsztatowy podczas których dzieci miały okazje poznać niebezpieczeństwa związane z zażywaniem środków odurzających typu alkohol, narkotyki, dopalacze. Część warsztatów poświęcona była postawie asertywnej, uczniowie zdobyli wiedzę związaną z odmawianiem w sytuacji presji grupy. Zwracano uwagę na ćwiczenia, które pozwoliły uczestnikom przyjrzeć się swojej osobowości w kontekście poczucia własnej wartości oraz kształtowania własnego wizerunku a także podejmowania decyzji szczególnie w przypadku środków odurzających.
Metody pracy: burza mózgów, praca w grupach, psychodrama, odgrywanie scenek, mini wykład, czytanie opowiadań, ankieta.

"Jestem sobą" - rok szkolny 2017/2018

"Jestem sobą" - rok szkolny 2016/2017


"Jestem sobą" - rok szkolny 2015/2016

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska