Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Drukuj

Program profilaktyczny „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” dla uczniów klas piątych i ich rodziców.

Realizatorem programu na terenie placówki jest mgr Małgorzata Wyszyńska pedagog specjalista promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień, profilaktyk Urzędu Miasta Płocka.

Główny cel spotkań, to praca nad kształtowaniem umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenie sobie z przemocą w grupie rówieśniczej i w środowisku rodzinnym.

Podsumowaniem programu jest spotkanie z rodzicami uczniów, mające na celu przekazanie wiedzy na temat przeciwdziałania przemocy w środowisku rodzinnym.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - rok szkolny 2018/2019

W dniu 9.11.2018r. uczniowie klas 5 brali udział w programie profilaktycznym "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie". Program był realizowany przez profilaktyka UMP. Głównym celem zajęć było utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój dziecka oraz zmiana obiektywnych przekonań na temat stosowania agresji i przemocy - szczególnie w środowisku rodzinnym. Zwracano również uwagę na kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z przemocą w grupie rówieśniczej i w środowisku rodzinnym. Dostarczono też niezbędnych informacji odnośnie przepisów prawnych w kontekście rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie oraz omówiono formy pomocy dla osób doznających przemocy.
Uczniowie podczas zajęć pracowali metodami aktywnymi. Formy działania: drama, burza mózgów, praca w grupach, miniwykład.

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - rok szkolny 2017/2018

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - rok szkolny 2016/2017

„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” - rok szkolny 2013/2014

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 13a,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sp17.plock@gmail.com

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska