Dni wolne Drukuj

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

•             2 listopada 2021 r. – wtorek,

•             12 listopada 2021 r. – piątek,

•             7 stycznia 2022 r. – piątek,

•             2 maja 2022 r. – poniedziałek,

•             24 maja 2022 r. – wtorek - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,

•             25 maja 2022 r. – środa - egzamin ósmoklasisty z matematyki,

•             26 maja 2022 r. – czwartek - egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego,

•             17 czerwca 2022 r. – piątek.

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska