Dni wolne Drukuj

Zatwierdzone dni wolne w roku szkolnym 2018/2019:

·   2 listopada 2018 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej (piątek),

 

·  10 kwietnia 2019 r. – egzamin gimnazjalny – cześć humanistyczna, dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej (środa),

 

·   11 kwietnia 2019 r. – egzamin gimnazjalny – cześć matematyczno-przyrodnicza, dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej (czwartek),

 

·  12 kwietnia 2019 r. – egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny, dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej (czwartek),

 

·   15 kwietnia 2019 r. – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej (poniedziałek),

 

·   16 kwietnia 2019 r. – egzamin ósmoklasisty z matematyki, dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej (wtorek),

 

·   17 kwietnia 2019 r. – egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej (środa),

 

·   2 maja 2019 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej (czwartek).

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 13a,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sp17.plock@gmail.com

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska