Dni wolne Drukuj

Zatwierdzone dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:

·   14 października 2019 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej (poniedziałek),

 ·  31 października 2019 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej (czwartek),

 ·   2-3 stycznia 2020 r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych, zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej (czwartek, piątek),

 ·  21 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej (wtorek) - zmiana terminu egzaminu - dzień pracujący,

 ·   22 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty z matematyki, dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej (środa) - zmiana terminu egzaminu - dzień pracujący,

 ·   23 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej (czwartek) - zmiana terminu egzaminu - dzień pracujący,

 ·  12 czerwca 2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej (piątek),

·  16 czerwca 2020 r. – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej (wtorek),

 ·  17 czerwca 2020 r. – egzamin ósmoklasisty z matematyki, dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej (środa),

 ·  18 czerwca 2020 r. – egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej (czwartek).

 

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska