Dni wolne Drukuj

Propozycja dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021:

9-10 listopada 2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej (poniedziałek, wtorek),

21-22 grudnia 2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej (poniedziałek, wtorek),

25 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej (wtorek),

26 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty z matematyki, dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej (środa),

27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej (czwartek),

4 czerwca 2021 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej (piątek).

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska