Rada Pedagogiczna Drukuj

Dyrektor Szkoły:

 

Wiśniewska Anna      

Zastępcy dyrektora Szkoły:

 

Różańska Ewa, Kagankiewicz Elżbieta

Pedagog szkolny:

 

Galas Mariola, Prządak Magdalena

Psycholog szkolny:

 

Domagała-Lisocka Elżbieta

Nauczyciele zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

 

Gębala Monika, Stupecka Marzena

Logopeda:

 

Całka Eleonora

Wychowawcy świetlicy szkolnej:

 

Kowalczyk Magdalena – kierownik, Niewiatowska Bogumiła, Wójcik Magdalena

Bibliotekarze:

 

Cieślak Małgorzata, Ciszewska Joanna, Małecka Elżbieta

Edukacja wczesnoszkolna:

 

Brzeska Małgorzata, Czołnowska Agnieszka, Jóźwiak Maria, Siejca Agata, Simaczenko Wiesława, Żeromska-Bogacz Bożena

Język polski:

 

Dolny Maria, Mirecka Agnieszka, Mroczkowska Anna, Uździcka Magdalena, Wierzchowska Jolanta, Żeromska Joanna, Żółtowska Agnieszka

Język angielski:

 

Kamińska Joanna, Kochańska Martyna, Kowalska Agnieszka, Kowalska Marzena, Kwiatkowska Anna, Stupecka Marzena, Stępniak Violetta

Język niemiecki:

 

Tymoszuk Monika

Historia:

 

Dolny Maria, Kaźmierska Elżbieta, Ludwiczak Małgorzata   

Widza o społeczeństwie:

 

Kaźmierska Elżbieta, Wojtalewicz Beata

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Wiśniewski Arkadiusz

Wychowanie do życia w rodzinie:

 

Różańska Ewa, Sobolewska Małgorzata

Przyroda:

 

Kobielska Sylwia, Różańska Ewa

Biologia:

 

Siołek Marzena

Chemia:

 

Kwiatkowska Anna

Geografia:

 

Różańska Ewa, Wojtalewicz Beata

Matematyka:

 

Dziwota Anna, Kacprzak Agnieszka, Kowalska Marzena, Miodek Anna, Sarniak Dorota, Skrzyńska Małgorzata, 

Fizyka:

 

Pazdrak Dorota

Zajęcia komputerowe, informatyka:

 

Kacprzak Agnieszka, Kowalska Agnieszka, Kowalska Marzena, Małecka Elżbieta

Muzyka, Plastyka:

 

Reńska Edyta, Szpotańska Małgorzata, Wiśniewski Arkadiusz

Zajęcia techniczne, technika:

 

Wiśniewski Arkadiusz

Wychowanie fizyczne:

 

Grabowski Paweł, Małkiewicz Jacek, Michalski Waldemar, Nowak Izabela, Zarychta Izabela, Zawadzka Iwona, Zotow Stanisław

Oligofrenopedagodzy:

 

Adamkiewicz Katarzyna, Jeznach-Pielaszewska Justyna, Kaźmierska Elżbieta, Kowalska Joanna, Rutkowska Krystyna, Tymoszuk Monika,

Nauczyciele wspomagający:   Adamkiewicz Katarzyna, Ciszewska Joanna, Łakoma Katarzyna, Kotowicz Urszula, Kowalska Joanna, Jeznach-Pielaszewska Justyna, Urbańczyk Arleta

Religia:

 

ks. Czembor Szymon, Rutkowska Krystyna, Siejka Iwona - siostra Ancilla, Walczak Kamil

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 13a,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sp17.plock@gmail.com

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska