Rekrutacja do klas I Drukuj

 Informacja dotycząca naboru do klas I

szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

 

Szanowni Państwo, 

Dla Rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły obwodowej, system informatyczny NABO (po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – szkoły podstawowe) zostanie uruchomiony  w dniach 10 kwietnia od godz. 9.00 – 15 czerwca 2018 r. do godz. 15.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole podstawowej.

Poniższy link pozwala bezpośrednio połączyć się z ofertą naszej szkoły.

https://sp-plock.nabory.pl/Page/OfertyPlacowek/Placowka.aspx?id=414&hash=E496F715

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 13a,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sp17.plock@gmail.com

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska