Rekrutacja do klas sportowych - rok szkolny 2022-2023 Drukuj

Zarządzenie Nr 3055/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 stycznia 2022 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,
na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów sportowych w publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.

 

Próby sprawności fizycznej

Próba sprawności fizycznej dla dzieci z klas 3 (do nowej klasy sportowej o profilu piłka nożna) odbędzie się w szkolnej sali gimnastycznej:

I termin: środa 23.03.2022  godz.15.10

II termin: piątek 25.03.2022  godz.14.20 

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci i kandydatki, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej!

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska