Rekrutacja do klasy sportowej 2020/2021 Drukuj

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów sportowych.

UWAGA!!!

Uczniowie, którzy wzięli udział w próbie sprawności fizycznej zakończyli ją z pozytywnym wynikiem.

Lista osób przyjętych do klasy sportowej na rok szkolny 2020/2021

Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów sportowych  

UWAGA!!!

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w tym termin sprawności fizycznej

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock na rok szkolny 2020/2021.

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów sportowych w szkołach podstawowych,w których zostaną utworzone takie oddziały.

 W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno rodziców, jak i pracowników szkół, wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek zalecamy przesłać do szkoły:

pocztą elektroniczną jako zdjęcie/skan na skrzynkę e-mail szkoły lub, faksem.

9.03.2020 r.

godz. 9.00

10.06.2020

godz. 15.00

Próba sprawności fizycznej

 UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

15.06.2020 r.

godz. 9.00

 

18.06.2020 

godz. 15.00

 Przekazanie informacji na temat wyników prób sprawności fizycznej.

19.06.2020 r. godz. 12.00

 Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

22.06.2020 r. godz. 9.00

Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do oddziału sportowego.

22.06.2020 r. godz. 9.00

23.06.2020

 godz. 15.00

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

  24.06.2020 r.

godz. 12.00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału sportowego.

 W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 24.06.2020 r.
od godz. 12.00

 

Postępowanie uzupełniające

Opublikowanie na stronach internetowych szkół podstawowych informacji o wolnych miejscach
w oddziałach sportowych.

21.07.2020 r. godz. 9.00

Składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca w oddziałach sportowych.

 W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno rodziców, jak i pracowników szkół, wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek zalecamy przesłać do szkoły:

pocztą elektroniczną jako zdjęcie/skan na skrzynkę e-mail szkoły lub faksem.

21.07.2020

godz. 9.00

21.07.2020

godz. 15.00

Próba sprawności fizycznej.

 UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

22.07.2020

godz. 9.00

 22.07.2020

 godz. 14.00

Przekazanie informacji na temat wyników prób sprawności fizycznej.

22.07.2020 r godz. 15.00

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

           23.07.2020 r. godz. 9.00

Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do oddziału sportowego.

23.07.2020

 godz. 9.00

 23.07.2020

godz. 15.00

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

24.07.2020 r. godz. 12.00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału sportowego.

 W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 24.07.2020 r.
od godz. 12.00

 Opublikowanie na stronach internetowych szkół informacji o wolnych miejscach w oddziałach sportowych.

 

31.08.2020 r. godz. 9.00


Profil piłka nożna

Zarządzenie nr 1243 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy IV sportowej

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska