Rodo Drukuj

RODO

Utworzono 25 maja 2018 roku
Administrator Danych Osobowych

Kto przetwarza moje dane?
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki
adres: Miodowa 13a, 09-400 Płock
NIP: 774-26-66-459
REGON: 000903423
tel. 24 366 25 60
faks. 24 366 25 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb Szkoły i nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

Skąd Szkoła ma moje dane osobowe i dane osobowe mojego dziecka?
Zgoda na przetwarzanie danych została wyrażona w czasie zapisania dziecka do Szkoły. Dane osobowe dziecka i jego opiekunów prawnych zostały przekazane podczas wypełniania zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie dziecka do Szkoły. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i warunkiem realizacji prawa dziecka do kształcenia, wychowania i opieki.

W jakim celu Szkoła przetwarza moje dane osobowe?
Dane uczniów i ich opiekunów prawnych przetwarzane są w celach związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci. Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO*. Dodatkowo za zgodą rodziców/opiekunów dane przetwarzane są w celu udostępniania wizerunku i danych uczniów na stronach internetowych i portalach społecznościowych.

Komu Szkoła przekazuje dane osobowe?
Szkoła przekazuje dane osobowe uczniów na podstawie przepisów określonych w ustawach i rozporządzeniach dotyczących placówek oświatowych. Odbiorcami danych osobowych są: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Gmina Miasto Płock.

Pewne dane mogą być przekazywane innym podmiotom (np. świadczącym usługę dziennika elektronicznego) po zawarciu przez Szkołę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych są w tym przypadku:

 • WIZJANET SP Z O. O., REGON: 072145024, NIP: 5471837042, ul Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała,
 • KRAKFIN S.C., REGON: 351583171, NIP: 6772093708, ul. Bartosza Głowackiego 10b lok. 20, 30-085 Kraków.

Jak długo Szkoła przechowuje moje dane?
Dane osobowe przetwarzamy przez czas edukacji dziecka w Szkole, a także po jej zakończeniu w celu:

 • wydania duplikatów dokumentów (np. świadectwa),
 • zabezpieczania lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 • wypełnienia obowiązków wynikających z innych przepisów, przede wszystkim przepisów podatkowych.

Dokumentacja dotycząca edukacji (np. dzienniki lekcyjne, arkusze ocen) przechowywana jest w Szkole przez okres 50 lat. Inne dokumenty przechowywane są w Szkole przez czas określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt, w zależności od kategorii do której należą.

Jakie mam prawa?
Każdy ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • uzyskania informacji czy i które dane są przetwarzane,
 • poprawienia lub sprostowania danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO*),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w Rzeczpospolitej Polskiej lub organu nadzorczego w innym państwie Unii Europejskiej właściwym ze względu na miejsce zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO*.

Z kim mogę się kontaktować w sprawie danych osobowych?
W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Miodowa 13a, 09-400 Płock

 *) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1)

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku, ul. Miodowa 13a, 09-400 Płock
tel. 24 366 25 60; fax 24 366 25 62; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 13a,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sp17.plock@gmail.com

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska