Program profilaktyczny Debata Drukuj

Program profilaktyczny DebataW dniach 1 i 2 marca 2018r. na terenie naszej szkoły zrealizowano trzy edycje programu z zakresu profilaktyki uzależnień „Debata”. Program skierowany był do uczniów trzech klas szóstych. Realizatorami programu byli specjaliści z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień. Program miał charakter uprzedzający. Jego zadaniem było zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i zażywaniu narkotyków, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkanie służyło przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Przeprowadzona podczas programu ankieta umożliwiła postawienie wstępnej diagnozy na temat zażywania narkotyków i picia alkoholu przez młodzież. Zajęcia zostały przeprowadzone w sposób warsztatowy z wykorzystaniem metod interaktywnych odwołujących się do dialogu motywującego.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska