Uwaga Trzecioklasiści! Drukuj

Przypominamy, że w poniedziałek 15 czerwca odbędzie się próba sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego.

Dzieci z klasy 3a godz.12.00-13.00

Dzieci z klasy 3b godz.13.15-14.15

Miejsce próby - boisko szkolne lub sala gimnastyczna (w razie niepogody).

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.