Szkolny kodeks postępowania Drukuj

1. Systematycznie i punktualnie uczęszczam na zajęcia szkolne:
a) nie spóźniam się na lekcje,
b) w terminie usprawiedliwiam nieobecności,

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Regulamin samorządu uczniowskiego

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska