Zajęcia dodatkowe Drukuj

WYKAZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH PROWADZONYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

Lp.

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący

1.

Zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne

p. Agnieszka Mirecka
p. Magdalena Uździcka
p. Joanna Żeromska
p. Agnieszka Żółtowska

2.

Koło humanistyczno-dziennikarskie

p. Agnieszka Żółtowska

3.

Koło rozwijające zainteresowania czytelnicze p. Renata Kwapisiewicz

4.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

p. Agnieszka Mirecka
p. Magdalena Uździcka
p. Joanna Żeromska
p. Agnieszka Żółtowska

5.

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne

p. Małgorzata Brzeska
p. Maria Jóźwiak
p. Marzena Kowalska
p. Anna Miodek
p. Dorota Sarniak
p. Małgorzata Skrzyńska

6.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki p. Marzena Kowalska
p. Anna Miodek
p. Dorota Sarniak
p. Małgorzata Skrzyńska

7.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej

p. Wiesława Simaczenko

8.

Zajęcia rozwijające zainteresowania biologiczne

p. Marzena Siołek

9.

Zajęcia rozwijające zainteresowania geograficzne

p. Beata Wojtalewicz

10.

Koło języka angielskiego

p. Martyna Kochańska

11.

Koło przygotowujące do sprawdzianu ósmoklasisty

p. Marzena Kowalska
p. Anna Miodek
p. Magdalena Uździcka

12.

Koło plastyczne

p. Justyna Jeznach-Pielaszewska

13.

Zajęcia twórczości

p. Edyta Reńska

14.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne

p. Paweł Machała

15.

Chór Muzyczne Iskierki

p. Paweł Machała

16.

Zajęcia rozwijające umiejętności taneczno-rytmiczne

p. Agata Siejca

17.

Zespół taneczny Pląs

p. Agata Siejca

18.

Grupa teatralna "Zgrywusy"

p. Martyna Kochańska

19.

Koło szachowe p. Agnieszka Czołnowska
p. Wiesława Simaczenko

20.

Zajęcia sportowe na basenie p. Stanisław Zotow

21.

Koło sportowe

p. Jacek Małkiewicz

22.

Koło fotograficzno-multimedialne

p. Marzena Kowalska

23.

Kodowanie robotów

p. Agnieszka Kowalska

24.

Koło z pierwszej pomocy p. Izabela Zarychta

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska