Zajęcia dodatkowe Drukuj

WYKAZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH PROWADZONYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Lp.

Rodzaj zajęć

Klasa objęta zajęciami

Nauczyciel prowadzący

1.

Kodowanie robotów

Klasa 2

p. Agnieszka Kowalska

2.

Koło rozwijające zainteresowania polonistyczne

Klasy 1
Klasa 2a

p. Renata Kwapisiewicz
p. Bożena Żeromska-Bogacz

3.

Koło plastyczne

Klasa 1c

p. Justyna Jeznach-Pielaszewska
p. Agnieszka Wiankowska

4.

Zajęcia rozwijające umiejętności rytmiczno-taneczne

Klasa 1b

p. Agata Siejca

5.

Zajęcia sportowe na basenie

Klasy 1 - 2
Klasy 5 - 8

p. Iwona Zawadzka
p. Iwona Zawadzka

.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne uczniów

Klasy 1 - 3

p. Agnieszka Kralka

7.

Zespół taneczny Pląs

Klasy 1 - 8

p. Agata Siejca

8.

Koło szachowe

Klasa 2b
Klasa 3a

p. Wiesława Simaczenko
p. Agnieszka Czołnowska

9.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej

Klasa 2a
Klasa 2b
Klasa 3a
Klasa 3b

p. Małgorzata Brzeska
p. Wiesława Simaczenko
p. Agnieszka Czołnowska
p. Maria Jóźwiak

10.

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne

Klasy 3

p. Maria Jóźwiak

11.

Zajęcia sportowe APN

Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3

p. Jacek Małkiewicz
p. Iwona Zawadzka
p. Waldemar Michalski

12.

Koło języka polskiego

Klasy 7

p. Magdalena Uździcka

13.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

Klasy 4
Klasy 5
Klasy 6
Klasy 7
Klasy 8

 

p. Agnieszka Mirecka
p. Joanna Żeromska
p. Joanna Żeromska
p. Agnieszka Żółtowska
p. Magdalena Uździcka
p. Magdalena Uździcka
p. Agnieszka Żółtowska
p. Agnieszka Mirecka

14.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Klasy 4
Klasy 5
Klasy 6
Klasy 7
Klasy 8

p. Małgorzata Skrzyńska
p. Dorota Sarniak
p. Dorota Sarniak
p. Marzena Kowalska
p. Anna Miodek
p. Anna Miodek

15.

Zajęcia twórczości

Klasy 4 - 6
Klasy 4 - 8

p. Bogumiła Niewiatowska
p. Edyta Reńska

16.

Chór Muzyczne Iskierki

Klasy 4 - 8

p. Agnieszka Kralka

17.

Grupa teatralna Zgrywusy

Klasy 4 - 8

p. Martyna Kochańska

18.

Koło humanistyczno-dziennikarskie

Klasy 4 - 8

p. Agnieszka Żółtowska

19.

Koło historyczne

Klasy 5

p. Małgorzata Ludwiczak

20.

Koło języka polskiego

Klasy 5
Klasy 8

p. Joanna Żeromska
p. Agnieszka Żółtowska

21.

Koło sportowe

Klasy 5
Klasy 6
Klasy 6 - 8

p. Izabela Zarychta
p. Iwona Zawadzka
p. Iwona Zawadzka

22.

Koło z pierwszej pomocy

Klasy 5

p. Izabela Zarychta

23.

Zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne

Klasy 5
Klasy 7
Klasy 8

p. Maria Dolny
p. Agnieszka Mirecka
p. Agnieszka Żółtowska

24.

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne – koło matematyczne

Klasy 5
Klasy 8

p. Dorota Sarniak
p. Anna Miodek

25.

Koło fotograficzno-multimedialne

Klasy 6 - 8

p. Marzena Kowalska

26.

Koło chemiczne

Klasy 7

p. Anna Kwiatkowska

27.

Angielski kluczem do sukcesu – koło językowe

Klasy 8

p. Marzena Stupecka

28.

Koło języka angielskiego

Klasy 6

p. Joanna Kamińska

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska