Zamówienia publiczne Drukuj
Zaproszenie do składania ofert
 
data: 11.12.2020 r.
 
Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
 
zaprasza
 
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na sukcesywną dostawę ryb i mrożonek
do Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ulicy Miodowej 18 w roku 2021.
 
Oferty należy składać do dnia 18.12.2020 r. do godz. 10.00.
 
Zaproszenie do składania ofert
 
data: 11.12.2020 r.
 
Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
 
zaprasza
 
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na sukcesywną dostawę mięsa i wędlin do Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ulicy Miodowej 18 w roku 2021.
 
Oferty należy składać do dnia 18.12.2020 r. do godz. 10.00.
 
 
Zaproszenie do składania ofert
 
data: 11.12.2020 r.
 
Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
 
zaprasza
 
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na sukcesywną dostawę owoców i warzyw do Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ulicy Miodowej 18 w roku 2021.
 
Oferty należy składać do dnia 18.12.2020 r. do godz. 10.00.
 
 
 
Zaproszenie do składania ofert
 
data: 11.12.2020 r.
 
Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
 
zaprasza
 
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ulicy Miodowej 18 w roku 2021.
 
Oferty należy składać do dnia 18.12.2020 r. do godz. 10.00.
 
 

 
Zaproszenie do składania ofert
 
data: 23.10.2020 r.
 
Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im.Tadeusza  Kościuszki w Płocku
 
zaprasza
 
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na Wykonanie projektu oraz dostawa i montaż wyposażenia pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ul. Miodowej 18
 
Oferty należy składać do dnia 29.10.2020 r. do godz. 10.00.
 
 
Zaproszenie do składania ofert
 
data: 07.09.2020 r.
 
Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im.Tadeusza  Kościuszki w Płocku
 
zaprasza
 
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na dostawę i montaż interaktywnych monitorów dotykowych w ilości 2 szt. w Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ul. Miodowej 18.
 
Oferty należy składać do dnia 14.09.2020 r. do godz. 10.00.
 
 
 
Zaproszenie do składania ofert
 
data: 06.08.2020 r.
 
Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im.Tadeusza  Kościuszki w Płocku
 
zaprasza

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na dostawę wraz z montażem mebli do sali w Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ul. Miodowej 18 w ramach projektu - Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe Wzgórza”.
 
Oferty należy składać do dnia 17.08.2020 r. do godz. 10.00.
 
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
Załącznik nr 1 Projekt regału i biurka
Załącznik nr 2 Zdjęcie poglądowe uchwytu na piłki
Załącznik nr 3 Zdjęcie poglądowe ławki gimnastycznej
Załącznik nr 4 Formularz ofertowy
Załącznik nr 5 Wzór umowy
Załącznik nr 6 RODO
 
Wyniki

 

Zaproszenie do składania ofert

data: 23.06.2020 r.

Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im.Tadeusza Kościuszki w Płocku

zaprasza ponownie

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na wykonanie remontu sali w Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ul. Miodowej 18 w ramach projektu - Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe Wzgórza”.

Oferty należy składać do dnia 26.06.2020 r. do godz. 10.00.

 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 Załącznik nr 1  Wymiary sali

 Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

 Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 RODO

Wyniki

Zaproszenie do składania ofert

 data: 16.06.2020 r.

Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im.Tadeusza Kościuszki w Płocku

 zaprasza

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na wykonanie projektu i dostawę wyposażenia sali w Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ul. Miodowej 18 w ramach projektu - Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe Wzgórza”.
 
Oferty należy składać do dnia 24.06.2020 r. do godz. 10.00.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Załącznik nr 1  Wymiary sali

Załącznik nr 2 Zestawienie asortymentowo-ilościowe

Załącznik nr 3 Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Załącznik nr 5 RODO

Wyniki

Zaproszenie do składania ofert

data: 09.06.2020 r.

Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im.Tadeusza Kościuszki w Płocku

 zaprasza

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na wykonanie remontu sali w Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ul. Miodowej 18 w ramach projektu - Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe Wzgórza”.

Oferty należy składać do dnia 19.06.2020 r. do godziny 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Załącznik nr 1  Wymiary sali

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 RODO

 

Wyniki postępowania

  Zaproszenie I do składnia ofert

data: 27.12.2019 r.

Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im.Tadeusza Kościuszki w Płocku

zaprasza

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ulicy Miodowej 18 w roku 2020.

Oferty należy składać do dnia 02.01.2020 r. do godziny 14:00.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 RODO a

Załącznik nr 4 RODO b

 

Wyniki postępowania

 

Zaproszenie II do składnia ofert

data: 27.12.2019 r.

Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im.Tadeusza Kościuszki w Płocku

zaprasza

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na sukcesywną dostawę owoców i warzyw do Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ulicy Miodowej 18 w roku 2020.

Oferty należy składać do dnia 02.01.2020 r. do godziny 14:00.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 RODO a

Załącznik nr 4 RODO b

 

Wyniki postępowania

 Zaproszenie III do składnia ofert

data: 27.12.2019 r.

Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im.Tadeusza Kościuszki w Płocku

zaprasza

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na sukcesywną dostawę mięsa i wędlin do Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ulicy Miodowej 18 w roku 2020.

Oferty należy składać do dnia 02.01.2020 r. do godziny 14:00.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 RODO a

Załącznik nr 4 RODO b

 

Wyniki postępowania

 Zaproszenie IV do składnia ofert

data: 27.12.2019 r.

Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im.Tadeusza Kościuszki w Płocku

zaprasza

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na sukcesywną dostawę ryb do Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku przy ulicy Miodowej 18 w roku 2020.

Oferty należy składać do dnia 02.01.2020 r. do godziny 14:00.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 RODO a

Załącznik nr 4 RODO b

Wyniki postępowania


 Zaproszenie do składnia ofert

Płock, dnia 17.07.2019r.

Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im.Tadeusza Kościuszki w Płocku

zaprasza

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na dostawę 94 sztuk tabletów wraz z oprogramowaniem oraz 5 sztuk mobilnych wózków ładujących do Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku przy ulicy Miodowej 18.

Oferty należy składać do dnia 31.07.2019r. do godziny 12:00.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Załącznik nr 1 Specyfikacja sprzętu

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Ogłoszenie wyników postępowania: cz. 1

Ogłoszenie wyników postępowania: cz. 2

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska