Zamówienia publiczne Drukuj

Zaproszenie do składnia ofert

Płock, dnia 17.07.2019r.

Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 17 im.Tadeusza Kościuszki w Płocku

zaprasza

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na dostawę 94 sztuk tabletów wraz z oprogramowaniem oraz 5 sztuk mobilnych wózków ładujących do Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku przy ulicy Miodowej 18.

Oferty należy składać do dnia 31.07.2019r. do godziny 12:00.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Załącznik nr 1 Specyfikacja sprzętu

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Ogłoszenie wyników postępowania: cz. 1

Ogłoszenie wyników postępowania: cz. 2

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 13a,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sp17.plock@gmail.com

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska