Zasady przyjmowania dzieci do klas integracyjnych Drukuj

 

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Do klas integracyjnych przyjmujemy uczniów niepełnosprawnych, którym jesteśmy w stanie pomóc. Dla dzieci niepełnosprawnych szkoła jest miejscem, gdzie zdobywają umiejętności, wiedzę i otrzymują niezbędne wsparcie. Istotne jest podkreślenie, że idea integracji nie dotyczy tylko sfery edukacji przedmiotowej. Integracja odbywa się nie tylko na lekcjach, ale w każdym momencie przebywania dzieci ze sobą: podczas wycieczek, wspólnej zabawy, imprez klasowych, wyjść do teatru czy kina. 

Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna w składzie: dyrektor lub wicedyrektor szkoły, pedagog szkolny, logopeda, pedagog specjalny.

Warunki przyjęcia ucznia do klasy integracyjnej: