Zebrania z rodzicami Drukuj

 

Harmonogram zebrań z rodzicami maj 2022

Klasa

Data i godzina oraz miejsce zebrania

 

1a

poniedziałek 9 maja 2022 roku godz. 16.30, sala 6

1b

czwartek 19 maja 2022 roku godz. 17.00, sala 5

2a

czwartek 19 maja 2022 roku godz. 16.30, sala 6

2b

czwartek 19 maja 2022 roku godz. 16.30, sala 3

3a

środa 18 maja  2022 roku godzina 17.00, sala 104

zebranie rozpocznie się od ogólnego spotkania w stołówce szkolnej

3b

środa 18 maja  2022 roku godzina 17.00, sala 102

zebranie rozpocznie się od ogólnego spotkania w stołówce szkolnej

3c

środa 18 maja  2022 roku godzina 17.00, sala 106

zebranie rozpocznie się od ogólnego spotkania w stołówce szkolnej

4a

czwartek 19 maja 2022 roku godzina 16.15, sala 105

zebranie rozpocznie się od ogólnego spotkania w stołówce szkolnej

4b

czwartek 19 maja 2022 roku godzina 16.15, sala 102

zebranie rozpocznie się od ogólnego spotkania w stołówce szkolnej

5a

środa 18 maja 2022 roku godzina 16.30, sala 103

5b

środa 18 maja 2022 roku godzina 16.30, sala 113

6a

czwartek 19 maja 2022 roku godzina 17.30, sala 205

zebranie rozpocznie się od ogólnego spotkania w stołówce szkolnej

6b

czwartek 19 maja 2022 roku godzina 17.30, sala 217

zebranie rozpocznie się od ogólnego spotkania w stołówce szkolnej

7a

wtorek 17 maja 2022 roku godzina 16.30, sala 204

7b

wtorek 17 maja 2022 roku godzina 16.30, sala 200

7c

wtorek 17 maja 2022 roku godzina 16.30, sala 2

8a

wtorek 17 maja 2022 roku godzina 16.15, sala 203

8b

wtorek 17 maja 2022 roku godzina 16.15, sala 201

8c

wtorek 17 maja 2022 roku godzina 16.15, sala 215

Harmonogram zebrań z rodzicami marzec 2022

Rodzice, wchodząc do szkoły, są zobowiązani do osłony ust i nosa za pomocą maseczki.
Do szkoły przychodzą tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej!
Proszę pamiętać o dokładnej dezynfekcji rąk po wejściu na teren placówki!!!

Klasa

Data i godzina oraz miejsce zebrania

Wejście do szkoły

1a

czwartek 24 marca 2022 roku godz. 16.30

sala 6

wejście ewakuacyjne do budynku szkoły  od ul. Miodowej

(przy świetlicy szkolnej)

1b

wtorek 22 marca 2022 roku godz. 16.30

sala 5

wejście ewakuacyjne do budynku szkoły  od ul. Miodowej

(przy świetlicy szkolnej)

2a

zebranie odbyło się w czwartek 10 marca 2022 r.

 

------------------------------

2b

czwartek 24 marca 2022 roku godz. 17.00

sala 3

wejście ewakuacyjne do budynku szkoły  od ul. Miodowej

(przy świetlicy szkolnej)

3a

czwartek 24 marca 2022 roku godz. 16.30

sala 104

wejście ewakuacyjne do budynku szkoły  od ul. Miodowej

(przy świetlicy szkolnej)

3b

środa 23 marca 2022 roku godz. 16.30

sala 104

wejście ewakuacyjne do budynku szkoły  od ul. Miodowej

(przy świetlicy szkolnej)

3c

wtorek 22 marca 2022 roku godz. 16.30

sala 106

wejście ewakuacyjne do budynku szkoły  od ul. Miodowej

(przy świetlicy szkolnej)

4a

czwartek 24 marca 2022 roku godz. 17.00

sala 105

wejście ewakuacyjne do budynku szkoły  od ul. Miodowej

(przy świetlicy szkolnej)

4b

środa 23 marca 2022 roku godz. 17.00

sala 102

wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

5a

wtorek 22 marca 2022 roku godz. 18.00

sala 103

wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

5b

wtorek 22 marca 2022 roku godz. 16.30

sala 113

wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

6a

środa 23 marca 2022 roku godz. 17.00

sala 205

wejście ewakuacyjne do budynku szkoły  od ul. Miodowej

(przy świetlicy szkolnej)

6b

czwartek 24 marca 2022 roku godz. 17.00

sala 217

wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

7a

wtorek 22 marca 2022 roku godz. 17.00

sala 204

wejście ewakuacyjne do budynku szkoły  od ul. Miodowej

(przy świetlicy szkolnej)

7b

wtorek 22 marca 2022 roku godz. 17.00

sala 200

wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

7c

środa 23 marca 2022 roku godz. 16.30

sala 2

wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

8a

wtorek 22 marca 2022 roku godz. 16.30

sala 203

wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

8b

środa 23 marca 2022 roku godz. 16.30

sala 201

wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

8c

środa 23 marca 2022 roku godz. 17.00

sala 215

wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

 

Harmonogram zebrań z rodzicami w dniach 25-27 stycznia 2022 roku – zebrania odbędą się na platformie MS Teams:

wtorek 25 stycznia 2022 r.:

- klasy IV godz. 17.00-17.45,

- klasy V godz. 18.00-18.45,

-klasy VI godz. 19.00-19.45;

środa 26 stycznia 2022 r.:

- klasy I godz. 17.00-17.45,

- klasy II godz. 18.00-18.45,

- klasy III godz. 19.00-19.45;

czwartek 27 stycznia 2022 r.:

- klasy VII godz. 17.00-17.45,

- klasy VIII godz. 18.00-18.45.

 

Zebrania z rodzicami na platformie TEAMS:

poniedziałek 13 grudnia - klasy I godz.17.00-17.45, klasy V godz. 18.00-18.45;

wtorek 14 grudnia - klasy II godz. 17.00-17.45, klasy VI godz. 18.00-18.45;

środa 15 grudnia - klasy III godz. 17.00-17.45, klasy VII godz. 18.00-18.45;

czwartek 16 grudnia - klasy IV godz. 17.00-17.45, klasy VIII godz. 18.00-18.45.

 

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022:

·        6-10 września 2021 roku klasy I – VIII

·        14-16 grudnia 2021 roku – klasy I - VIII

·        25-27 stycznia 2022 roku – klasy I - VIII

·        15-17 marca2022 roku – klasy I - VIII

·        17-19 maja 2022 roku – klasy I - VIII

 

Harmonogram zebrań z rodzicami wrzesień 2021

Rodzice wchodząc do szkoły są zobowiązani do osłony ust i nosa za pomocą maseczki.

Do szkoły przychodzą tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej!

Proszę pamiętać o dokładnej dezynfekcji rąk po wejściu na teren placówki!!!

Klasa

Data i godzina oraz miejsce zebrania

Wejście do szkoły

1a

poniedziałek 6 września 2021 godz. 16.15,

stołówka

wejście do budynku szkoły – łącznik z salą gimnastyczną

1b

poniedziałek 6 września 2021 godz. 16.15,

hol I piętro

wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

2a

środa 8  września 2021 godz. 16.15,

stołówka

wejście do budynku szkoły – łącznik z salą gimnastyczną

2b

poniedziałek 6 września 2021 godz. 18.00,

stołówka

wejście do budynku szkoły – łącznik z salą gimnastyczną

3a

środa 8 września 2021 godz. 16.15,

hol I piętro

wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

3b

poniedziałek 6 września 2021 godz. 18.00,

hol I piętro

wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

3c

wtorek 7 września 2021 godz. 16.15,

stołówka

wejście do budynku szkoły – łącznik z salą gimnastyczną

4a

wtorek 7 września 2021 godz. 16.15,

hol I piętro

wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

4b

środa 8 września 2021 godz. 18.00,

hol I piętro

wejście do budynku szkoły – łącznik z salą gimnastyczną

5a

wtorek 7 września 2021 godz. 18.00,

hol I piętro

wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

5b

wtorek 7 września 2021 godz. 18.00,

stołówka

wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

6a

środa 8 września 2021 godz. 18.00,

stołówka

wejście do budynku szkoły – łącznik z salą gimnastyczną

6b

czwartek 9 września 2021 godz. 16.15,

stołówka

wejście do budynku szkoły – łącznik z salą gimnastyczną

7a

czwartek 9 września 2021 godz. 16.15,

hol I piętro

wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

7b

czwartek 9 września 2021 godz. 18.00,

hol I piętro

wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

7c

czwartek 9 września 2021 godz. 18.00,

stołówka

wejście do budynku szkoły – łącznik z salą gimnastyczną

8a

piątek 10 września 2021 godz. 18.00,

stołówka

wejście do budynku szkoły – łącznik z salą gimnastyczną

8b

piątek 10 września 2021 godz. 16.15,

hol I piętro

wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

8c

piątek 10 września 2021 godz. 16.15,

stołówka

wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska