Spójrz inaczej Drukuj

Od połowy września przez dwa miesiące w klasach 3a i 3c był realizowany program profilaktyczny „Spójrz inaczej”. Celem programu było kształtowanie osobowości uczniów, umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji, wspieranie ich rozwoju, rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów, zdawanie sobie sprawy z różnicy zainteresowań, poglądów i upodobań ludzi (umiejętność akceptowania tych różnic), tworzenie własnych postaw i systemu wartości.