Rekrutacja do klas pierwszych Drukuj

 


OFERTA SZKOŁY

  Logowanie do systemu:

 Na stronie Płockiego Portalu Oświatowego w zakładce Obwody istnieje możliwość, po wpisaniu adresu zamieszkania, sprawdzenia szkoły obwodowej.

 Sprawdź obwód


Szczegółowe informacje znajdują się
w zakładce

REKRUTACJA DO KLAS I - rok szkolny 2020/2021

 

Etapy stopniowego powrotu do szkół Drukuj

Szanowni Państwo!

Od poniedziałku, 18 maja bieżącego roku przywrócona zostaje możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć rewalidacyjnych dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia będą prowadzone w szkole z zachowaniem zasad sanitarnych.

Od 25 maja br. zostaną przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie utrzymane to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. dla uczniów klas VIII szkoła zapewnia dobrowolne konsultacje indywidualne i grupowe na terenie placówki z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty według ustalonego przez dyrektora wspólnie z nauczycielami harmonogramu.

Od 1 czerwca br. uczniowie klas IV-VIII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły. Nauczanie zdalne będzie kontynuowane w obecnej formie.

W kolejnych tygodniach Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach.

Po otrzymaniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej przekażę Państwu szczegółowe informacje dotyczące możliwości udziału dzieci w zajęciach wskazanych w dzisiejszym komunikacie.

Dyrektor Szkoły
Anna Wiśniewska

Informacja o zamknięciu boisk szkolnych Drukuj

Ze względu na brak możliwości spełnienia obowiązku weryfikacji wszystkich użytkowników korzystających z obiektu sportowego, siłowni "pod chmurką" oraz placu zabaw i konieczności dezynfekcji urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie informuję, że powyższe obiekty wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej  nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku pozostają zamknięte do odwołania.

Dyrektor Szkoły
Anna Wiśniewska

Życzenia świąteczne Drukuj

 

Zdrowia, nadziei i spokoju

na nadchodzące Święta Wielkanocne

wszystkim Uczniom, Rodzicom, Opiekunom

oraz Przyjaciołom Szkoły

życzy Dyrekcja, Rada Pedagogiczna

i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku.

 

 

 

 

Informacja Drukuj

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku w związku z rozporządzeniem MEN
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
informuje o rozpoczęciu KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ z dniem 25 marca 2020 roku.

Klasy sportowe Drukuj

Szanowni Państwo,

Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410) zawiesił w okresie od 12 do 25 marca br. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,co jest równoznaczne z zamknięciem szkół. Minister Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny zalecają powstrzymanie się od udziału w zgromadzeniach, co łącznie uniemożliwia przeprowadzenie testów sprawnościowych.

Mając powyższe na względzie oraz kierując się troską o zdrowie Kandydatów, uprzejmie informuję, że nie obowiązują terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów sportowych na rok szkolny 2020/2021 w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, określone w załączniku do Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 1243/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku.

O zmianach w harmonogramie ww. postępowania rekrutacyjnego będziemy na bieżąco informować Państwa na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.plock.eu, Płockim Portalu Oświatowym http://ppo.zjoplock.pl/ w zakładce Rekrutacje – Szkoły Podstawowe oraz na stronach internetowych szkół.

Informacja dla uczniów klas ósmych i ich rodziców Drukuj

Drogi ósmoklasisto na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamieszczane są każdego dnia nowe zestawy materiałów powtórkowych, które znajdziesz pod adresem:

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Zachęcamy do codziennego odwiedzania strony

Dyrekcja SP 17

Świetlica Zdalnie Drukuj

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

W związku z zawieszeniem zajęć, nauczycielki świetlicy szkolnej chciałyby Rodzicom oraz uczniom zaproponować kilka zadań oraz przykładów do samodzielnej pracy zdalnej. Aby ten czas spędzony wspólnie z dziećmi był przyjemny oraz wartościowy. Panie przygotowały wiele ciekawych propozycji i pomocy. Propozycje będą udostępniane raz na tydzień na naszej szkolnej stronie w zakładce Świetlica szkolna w okresie kształcenia na odległość. Jeśli w natłoku obowiązków domowych znajdą Państwo jeszcze czas, aby się z dziećmi pobawić, pośpiewać, porysować, to będą na pewno wspaniale spędzone chwile.

Zapraszamy do wspólnej zabawy

 

Prace domowe Drukuj

 

Szanowni Państwo Rodzice,

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych informujemy, że nauczyciele zadawaną dzieciom pracę domową będą wysyłali poprzez dziennik elektroniczny na Państwa konto.

Sekretariat szkolny jest czynny w godzinach: 8.00 – 15.00.

 Dyrektor Szkoły:

Anna Wiśniewska

Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Drukuj

Warszawa 13 marca 2020 r.

APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych). Działanie to ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem. W związku z powyższym oraz sygnałami zgłaszanymi do stacji sanitarno-epidemiologicznych o sytuacjach niewłaściwego zachowania Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje, o:

  • dopilnowanie,  aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, dzieci i młodzież w tym okresie pozostały w domu, nie przemieszczały się, ograniczyły przebywanie w miejscach publicznych, gdzie mogą być duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe, kluby, itp.),
  • zwrócenie uwagi na możliwość organizowania przez uczniów spotkań towarzyskich (tzw. „koronaparty”, „domówek” itp.) i zakazanie swoim dzieciom spędzania czasu wolnego w takiej formie,
  • przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystości rąk), a także systematycznego sprzątania i czystości pomieszczeń gospodarstwa domowego,
  • stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego,
  • śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska