Zażywanie przez dzieci substancji psychoaktywnychW dniu 29 stycznia 2020 roku, odbyło się spotkanie przedstawiciela KMP – młodszego aspiranta Krystyny Kowalskiej z rodzicami uczniów klas IV, V i VII.  Rodzice zostali zapoznani z:

  • prezentacją multimedialną n/t zagrożeń związanych z zażywaniem przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych -  e-papierosy, dopalacze oraz alkohol, które mają niszczycielski wpływ na rozwój młodego organizmu,
  • edukacyjną Walizką Narkotyczną, prezentującą narkotyki, dopalacze oraz akcesoria, których młodzież używa,
  • uczulono również opiekunów na czas wolny dzieci: z kim go spędzają, co robią… akcentując przy tym ogromną rolę rozmowy oraz bezpośredniego kontaktu rodzica z dzieckiem,
  • podkreślono również, by nie oceniać drugiego człowieka i w konsekwencji nie doprowadzać do tak popularnego w społeczeństwie obecnie zjawiska hejtu i mowy nienawiści.

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska