Nauczyciele zajęć korekcyjno - kompensacyjnych | Drukuj |

W  Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku od 1999 roku funkcjonuje gabinet zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.
Nauczyciele zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w roku szkolnym 2022/2023 pracują w następujących godzinach:

 

Lp.

Nauczyciel

Dzień tygodnia

Godziny/klasy

1.

 p. Marzena Stupecka

poniedziałek


08:50 - 09:35 - klasa 6a
09:40 - 10:25 - klasa 3a

środa


08:00 - 08:45 - klasa 3b

piątek


08:00 - 08:45 - klasa 7a

 2.

 

p. Agnieszka Kowalska
  

poniedziałek


08:50 – 09:35 – klasa 6a

środa


07:10 – 07:55 – klasa 1a
08:00 – 08:45 – klasa 4a
08:50 – 09:35 – klasa 4b
09:40 – 10:25 – klasa 5a

piątek

 
13:30 – 14:15 -  klasa 2b
14:20 – 15:05 – klasa 7b

3.

p. Anna Miodek

poniedziałek


08:00 - 08:45 -
klasa 4c gr. 2

środa


08:00 – 08:45 –
klasa 4c gr. 1

4.

 

p. Magdalena Uździcka

wtorek


08:00 - 08:45 – klasa 5b

czwartek


08:50 – 09:35 – klasa 6b

 

    Postępowanie korekcyjne można określić mianem terapii pedagogicznej. Terapia łączy:

  • postępowanie przyczynowe (wyrównywanie niedoborów rozwojowych, korekta zaburzeń, pobudzanie rozwoju),
  • postępowanie objawowe (likwidowanie luk i zaległości programowych).

Na zajęcia reedukacji uczniowie są kwalifikowani na podstawie opinii wydanych przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne.

W ciągu roku szkolnego zajęciami kompensacyjno - korekcyjnymi objętych jest około 45 uczniów. Podczas realizacji programu wyodrębniono następujące płaszczyzny działania:

  • psychoterapeutyczną,
  • psychodydaktyczną.

Działalność psychoterapeutyczna wiąże się ściśle ze stymulacją rozwoju funkcji słuchowo - wzrokowo - ruchowych i jej celem jest:

  • rozładowanie i wyciszanie negatywnych reakcji dziecka,
  • wyzwalanie potencjalnych możliwości i zainteresowań,
  • odzyskanie wiary we własne siły.

Działalność psychodydaktyczna wiąże się z wynikami badań pedagogicznych i jej celem jest wytyczenie programu działania korekcyjnego.

Aktualny poziom umiejętności czytania i pisania wyznacza realizację właściwego etapu reedukacji. Punktem wyjściowym są ćwiczenia z sylabami. Stosowane są różne metody treningowe rozwijające szybkość i bezbłędność czytania oraz ćwiczenia służące opanowaniu problemów w pisaniu. Formy zajęć dostosowane są do rodzaju zaburzeń i możliwości dzieci.  

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska