Żyj zdrowo i ekologicznie Drukuj
  Projekt „Żyj zdrowo i ekologicznie” realizowany jest w ramach konkursu grantowego „AKADEMIA PROJEKTÓW WOLONTARIACKICH”. Przedsięwzięcie Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” jest jednym z działań "Wolontariackich aktywności obywatelskich w Regionie Płockim" współfinansowanym ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Głównym celem projektu „Żyj zdrowo i ekologicznie” jest:

  • uświadomienie społeczności lokalnej (uczniom, rodzicom i społeczności Osiedla Dobrzyńska) zagrożeń cywilizacji dla stanu zdrowia współczesnego człowieka oraz środowiska naturalnego.,
  • wyrabianie nawyków  w życiu codziennym dbania o zdrowie własne, członków rodziny, społeczności lokalnej oraz środowisko  i oszczędne gospodarowanie jego zasobami,
  • aktywizowanie uczniów do podejmowania działań prozdrowotnych i proekologicznych oraz uczenie szacunku dla zdrowia i przyrody.

Realizacja projektu umożliwi zaangażowanie się dzieci i młodzieży, a także nauczycieli w działania wolontariackie na rzecz lokalnej społeczności.

Informacje o przeprowadzonych działaniach w ramach projektu „Żyj zdrowo i ekologicznie”  znajdują się pod adresami:

 http://www.sp17.plocman.pl/index.php/587-w-brwilenskiej-lesniczowce

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/593-natura-2000-w-mojej-okolicy

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/589-wyprawa-poprawa

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/602-ekologiczny-rambit-klas-ii

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/603-warsztaty-ekologiczne-jez-swoj-zwierz

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/607-przed-swiatowym-dniem-walki-z-otyloscia

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/610-ten-szanuje-przyrode-kto-ja-poza

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/612-z-ekologia-na-ty

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/615-zyj-zdrowo-i-ekologicznie

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/631-turniej-sprawnosci-i-wiedzy-dla-klas-trzecich

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/637-rambit-uczniow-klas-4-6

http://www.sp17.plocman.pl/index.php/642-pozegnanie-jesieni

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska