Szkoła Dobrego Wychowania Drukuj

W roku szkolnym 2015/16 nasza szkoła przystąpiła do projektu „Szkoła Dobrego Wychowania VI” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Projekt realizowany jest w naszej placówce w okresie od 5 maja 2016r. do 15 grudnia 2016r. Szkoła po jego zrealizowaniu otrzyma tytuł „Szkoły dobrego wychowania”.

Celem projektu  jest zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie, jaki ma ono wpływ na codzienne życie oraz relacje rówieśnicze.

W ramach realizacji projektu w naszej placówce podejmowane będą następujące działania:

  1. Przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania
  2. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy, wśród uczniów na temat savoir vivre. Laureaci otrzymają dyplom „Mistrz savoir vivre” przygotowany przez szkołę.
  3. Opracowanie krótkich prac pisemnych nt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie”. 
  4. Wykonanie plakatu, którego tematem przewodnim będzie „Mój wygląd świadczy o mnie”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu.
  5. Udział nauczyciela w seminarium Szkoła dobrego wychowania, które w okresie od 5 maja 2016r. do 5 października 2016r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Kliknij w poniższe linki, aby zobaczyć szczegóły dotyczące realizowanego projektu

 

Moje zachowanie świadczy o mnie
Mój wygląd świadczy o mnie

Debata „Dobre wychowanie” dla klas IV – VI

Dzień Patrona Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska