Natura 2000 w mojej okolicy Drukuj

Natura 2000 w mojej okolicy

W dniu 16 września 2015 roku uczniowie klasy 6b i klasy 6c wzięli udział w warsztatach pn. „Natura 2000 w mojej okolicy”, które przeprowadził trener Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Podczas zajęć szczególną uwagę zwrócono na istotną rolę obszarów Natura 2000 dla ochrony zagrożonych gatunków roślin, zwierząt czy siedlisk oraz  różnorodności biologicznej całej Europy. Przedstawione zostały działania w zakresie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej flory i fauny mające na celu zachowanie lub odtworzenie różnorodności biologicznej Europy. Podczas warsztatów przybliżone zostały również sposobów ochrony przyrody, a także korzyści wynikające z faktu mieszkania w sąsiedztwie obszarów Natura 2000. Szczegółowo zostały omówione dwa obszary Natura 2000: Dolina Środkowej Wisły i Kampinoska Dolina Wisły. Warsztaty dofinansowane są ze środków Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka" w ramach zadania "Natura 2000 szansą dla rozwoju Płocka".

Działanie realizowane podczas projektu  „Żyj zdrowo i ekologicznie” w ramach konkursu grantowego „AKADEMIA PROJEKTÓW WOLONTARIACKICH”.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska