Program "Cukierki" Drukuj

Program "Cukierki"W listopadzie 2015 r. w klasie II c odbyły się zajęcia z wczesnej profilaktyki w oparciu o program "Cukierki". Celem zajęć było przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, kształtowanie postaw dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi, rozwijanie wśród uczniów postawy szacunku i zaufania do personelu szkolnego, jako osób mogących udzielić wsparcia w trudnych sytuacjach. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, wykazywali się dużą aktywnością i świadomością realizowanych celów.

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska