Dopalacze - Twoje życie - Twój wybór Drukuj

Dopalacze - Twoje życie - Twój wybór

W dniach 17.02.2016r. oraz 18.02.2016r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku zrealizowano trzy  edycje programu z zakresu profilaktyki wczesnoszkolnej "Dopalacze - Twoje życie - Twój wybór". Program skierowany był do uczniów klas szóstych. Realizatorami programu byli specjaliści z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień. Zajęcia zostały przeprowadzone w sposób warsztatowy, podczas których dzieci miały okazję poznać:
- niebezpieczeństwa związane z zażywaniem środków odurzających - dopalaczy, w sposób adekwatny do wieku,
- konsekwencje medyczne, chociażby przy jednorazowym zażyciu tych środków.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska